Deneyimli Ekibimizle Hukuki Sorunlarınıza Profesyonel Çözümler Sunuyoruz

Adil Çözümlerle Sizin Yanınızdayız, Hedeflerinize Ulaşmanız İçin Yardımcı Oluyoruz

Hizmet Alanlarımız

Eğer ihtiyaç duyduğunuz hukuki konu listemizde yer almıyorsa bile bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Deneyimli ekibimiz sizin için en iyi çözümü bulmaya hazırdır.

İş Hukuku

İş hukuku hizmetimiz, işveren ve çalışan arasındaki ilişkilerin yasal çerçevede düzenlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. İş hukuku uzmanlarımız, iş sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş kazaları, kıdem ve ihbar tazminatları gibi konularda danışmanlık ve hukuki temsil sağlamaktadır. İşveren ve çalışan haklarını korumak ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak için profesyonel ve etkili çözümler sunmaktayız.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku hizmetimiz, taşınmaz mal alım-satım, kiralama, tapu işlemleri, mülkiyet hakları ve gayrimenkul uyuşmazlıkları konularında uzman danışmanlık ve hukuki temsil sağlamaktadır. Uzman avukatlarımız, gayrimenkul işlemlerinde tarafların haklarını korumak, güvenli ve sorunsuz süreçler sağlamak amacıyla profesyonel ve etkili çözümler sunmaktadır. Amacımız, gayrimenkul yatırım ve işlemlerinizde yasal güvence ve huzur sağlamaktır.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku hizmetimiz, şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve temsil sağlamaktadır. Uzman avukatlarımız, şirket birleşme ve devralmaları, hisse devirleri, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri, ticari sözleşmeler ve kurumsal uyum konularında profesyonel ve etkili çözümler sunmaktadır. Amacımız, şirketlerin yasal çerçevede güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerine destek olmaktır.

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve patent hukuku hizmetimiz, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yönetilmesi konusunda uzman danışmanlık ve hukuki temsil sağlamaktadır. Uzman avukatlarımız, marka ve patent başvuruları, tescil işlemleri, hak ihlallerine karşı koruma, lisans anlaşmaları ve fikri mülkiyet uyuşmazlıkları gibi konularda profesyonel ve etkili çözümler sunmaktadır. Amacımız, yeniliklerinizin ve markalarınızın yasal koruma altında olmasını sağlamak ve rekabet avantajınızı korumaktır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku hizmetimiz, alacak tahsili ve borç yapılandırma süreçlerinde uzman danışmanlık ve hukuki temsil sağlamaktadır. Uzman avukatlarımız, icra takibi, haciz işlemleri, konkordato, iflas erteleme ve iflas davaları gibi konularda profesyonel ve etkili çözümler sunmaktadır. Amacımız, müvekkillerimizin alacaklarını en hızlı ve etkin şekilde tahsil etmelerini ve borç yapılandırma süreçlerini yasal çerçevede yönetmelerini sağlamaktır.

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk hizmetimiz, uluslararası işlemler, sözleşmeler ve uyuşmazlıkların yönetilmesi konusunda uzman danışmanlık ve hukuki temsil sağlamaktadır. Uzman avukatlarımız, uluslararası ticaret hukuku, yabancı yatırımlar, uluslararası sözleşmeler ve sınır ötesi uyuşmazlıklar gibi konularda profesyonel ve etkili çözümler sunmaktadır. Amacımız, müvekkillerimizin uluslararası faaliyetlerini yasal çerçevede güvenli ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamaktır.


iş Hukukunda
Bir adım önde olun.

İş dünyasında, hukuk danışmanlığı işletmeler için hayati öneme sahiptir. Hane Hukuk Bürosu olarak, Çerkezköy'de faaliyet gösteren işletmelere hukuki konularda destek sağlıyoruz. Deneyimli avukatlarımız, işletmelerin karşılaştığı her türlü hukuki zorluğa çözüm bulmak için çalışıyor. Müşterilerimize, sözleşme hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku, vergi hukuku ve diğer birçok alanda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Amacımız, işletmelerin yasal süreçlerde güvende olmalarını sağlamak ve onlara hukuki çözümlerle rekabet avantajı kazandırmaktır.

Borç ve Alacaklarınızı Dert Etmeyin!

İcra ve iflas hukuku, borçlar ve alacakların tahsili, iflas süreçlerinin yönetimi ve alacaklıların haklarının korunması gibi konularla ilgilenir. Hane Hukuk Bürosu olarak, Çerkezköy'deki müşterilerimize icra ve iflas hukuku konularında profesyonel danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz. Deneyimli avukatlarımız, icra takipleri, iflas başvuruları, alacak tahsilatı ve diğer hukuki süreçlerde müşterilerimize yardımcı olmak için buradadır. Amacımız, müşterilerimizin haklarını korumak ve mali çıkarlarını en iyi şekilde savunmaktır.

Hane Hukuk Tüm anlaşmalarınızda sizi korur!

İş dünyasında, her türlü ilişki ve işbirliği anlaşması yazılı olarak belgelenmelidir. Bu nedenle, anlaşmalar ve sözleşmeler işletmeler için hayati öneme sahiptir. Hane Hukuk Bürosu olarak, Çerkezköy'deki müşterilerimize anlaşma ve sözleşme hazırlama, inceleme ve müzakere konularında uzman danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Deneyimli avukatlarımız, müşterilerimize en iyi çıkarlarını koruyacak şekilde hukuki belgeler hazırlar ve gerektiğinde müzakerelerde yer alır. Amacımız, müşterilerimizin işletmelerini güçlendirmek ve gelecekteki anlaşmazlıkları önlemektir.